fbpx

Betalingsvoorwaarden Creatief & Lekker

Het totale bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop overgemaakt zijn naar:
Creatief en Lekker. NL 38 RABO 0300 8026 76 met vermelding van datum en tijd van de workshop.

Wordt de workshop binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop geannuleerd dan zijn we genoodzaakt om 20%
van het inmiddels betaalde bedrag in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.

Bij verhindering van één of meerdere personen binnen 24 uur voor aanvang van de workshop, is er geen teruggave van het betaalde bedrag.
De te maken chocoladecreatie of de taart kan wel door de andere personen uit de groep gemaakt worden.